KFS 2022 Informacje dodatkowe

Placówka Edukacyjna otrzyma dla każdego uczestnika szkolenia iPada z materiałami + etui STM wraz z eksiążkami i prezentacjami
lub
Zestaw  Robot Genibot wraz z materiałami – scenariuszami lekcji i prac grupowych.

Program dla instytucji zatrudniających poniżej 10 osób jest dofinansowywany w 100%, powyżej 10 pracowników jest dofinansowany w 80%, 20% będzie musiało zapłacić przedszkole.
Minimalna wielkość grupy szkoleniowej to 5 osób (łączymy osoby z różnych szkół/ przedszkoli, jeśli są z tego samego regionu). Koszt szkolenia Digital-Edu Robot wynosi 
4900 zł, wkład własny placówki to 980 zł od uczestnika w przypadku dofinansowania 80% lub 0 zł w przypadku dofinansowania 100%. Koszt szkolenia iPad w Edukacji wynosi 4500 zł, wkład własny placówki to 900 zł od uczestnika w przypadku dofinansowania 80% lub 0 zł w przypadku dofinansowania 100%. 

Priorytety KFS-u – wydatkowania środków w tym roku to:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.
2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
3.  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.
5.  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.
7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.PROGRAMOWANIE Z DIGITAL-EDU ROBOT – PROGRAM

Program szkolenia Programowanie z robotem edukacyjnym, będzie realizowane w ramach KFS (12 modułów, łącznie 30 godzin zajęć)


 1.  Poznajemy robota edukacyjnego – podstawy obsługi – 6h
 2.  Programowanie za pomocą gestów – 2h
 3.  Matematyka z wykorzystaniem robota edukacyjnego – 2,5h
 4.  Wczoraj, dziś, jutro – Dni tygodnia z robotem – 2h
 5.  Matematyka cz.2 z wykorzystaniem robota edukacyjnego – 2,5h
 6.  Winda – Nauka koordynatów z robotem edukacyjnym – 2h
 7.  Zajęcia muzyczne z robotem – kodowanie muzyki z efektami         świetlnymi – 2h
 8.  Wprowadzenie pojęcia pętli – 2h
 9.  Sztafeta z robotem – Wstęp do debugowania – 2h
 10. Moja opowieść – programujemy robota tak aby podążał za linią – 2h
 11. Większe od mniejsze – szukamy odpowiedniej bazy – 2h
 12. Muzyka – celebrujemy urodziny z robotem – programujemy robota tak aby zagrał Sto Lat – 3h

IPAD W EDUKACJI – PROGRAM

Program szkolenia iPad w Edukacji (uaktualniony w tegorocznej edycji o elementy edukacji zdalnej i domowej), które będzie realizowane w ramach KFS (8 modułów, łącznie 30 godzin zajęć):


 1.  Tablet iPad – Podstawy obsługi – 2h
 2.  Praca z dokumentami w Pages – 4h
 3.  Podstawy matematyki z Numbers – 4h
 4.  Prezentacje multimedialne w Keynote – 4h
 5.  Tworzenie filmów z iMovie i Clips – praca z filmem – 4h
 6.  Produktywność i praca projektowa z iPadem – narzędzia pracy nauczyciela  – 4h
 7.  Kreatywność w programie nauczania – 5h
 8.  Programowanie i nauka logicznego myślenia – jak stworzyć interdyscyplinarny projekt – 3h

 

© Copyright - Digitaled.pl