Serdecznie zapraszamy na Webinar  dotyczący rozwiązań firmy Fujitsu

04.11.2020. godz.11:00

Bezpieczne i wydajne rozwiązanie do pracy zdalnej.

Spotkanie prowadzone będzie przez certyfikowanego inżyniera producenta.

Holistyczna opieka, bezpieczeństwo i kontrola nad zasobami przedsiębiorstwa zyskują na znaczeniu wraz z rosnącą popularnością smart workplace. Mobilność stanowisk pracy, zwłaszcza w ostatnim czasie, to dla wielu firm priorytet.

Rozwiązaniem wyzwań, które stawiają przed biznesem nowe okoliczności jest przyjęcie infrastruktury IT wykorzystującej wirtualizację pulpitów (VDI). Fujitsu zmniejsza barierę jaką stanowią wysokie koszty początkowe wdrożenia takiego rozwiązania, oferując je w formie przyjaznej usługi w modelu Pay as you go.

Coraz więcej firm decyduje się na przetwarzanie danych za pośrednictwem chmury publicznej, prywatnej, czy też hybrydowej. Zalety? Bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność i nade wszystko – elastyczność. Możliwość centralnego zarządzania systemami i aplikacjami użytkowników dzięki technologiom takim jak chociażby VDI umożliwia lepszą ochronę zasobów firmy.

Jedyną stałą jest zmiana

Potrzeby biznesu dziś należy zdefiniować na nowo. To pokłosie dynamicznych zmian na rynkach globalnych, powszechnej mobilności, ale także rozwoju technologicznego. Małe, lokalne przedsiębiorstwa, jak i globalni korporacyjni gracze stawiają dziś nade wszystko na dopasowane do potrzeb środowisko pracy, bezpieczną i wygodną infrastrukturę IT, która umożliwi pracę z zmiennych warunkach. Co więcej, jedną z największych wartości staje się produktywność, którą można osiągnąć m.in. dzięki intuicyjnym, powszechnie znanym narzędziom, czy przyjaznym interfejsom.

Wszystkie te oczekiwania stawiają przed branżą IT szereg wyzwań, które czasem wręcz stoją w opozycji do wymagań klienckich, bo zapewnienie elastyczności i mobilności w wielu punktach może kłócić się z gwarancją bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem narzędzi IT jest spełnienie wymagań klienta, które zapewnią mu możliwość pracy na oczekiwanym poziomie z zachowaniem ciągłości działania. Utrzymanie bezpieczeństwa oraz dostępności danych to priorytet, który dostawca musi gwarantować w maksymalnym zakresie. Równie istotne jest dobre dostosowanie sprzętu– z jednej strony powinien być on perspektywiczny, czyli odpowiadający zmieniającym się potrzebom, ale także powinien zapewniać wsparcie starszym aplikacjom. Ponadto ważną cechą takiej infrastruktury jest podatność na działania zmierzające do redukowania kosztów utrzymania.

Krok po kroku po VDI

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to koncepcja, która zakłada rozdzielenie użytkownika, aplikacji, systemu operacyjnego i sprzętu, by umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów, skorzystać z zalet unifikacji stanowisk roboczych czy wdrożyć zupełnie nowy model funkcjonowania organizacji np. pracę zdalną.

Mówiąc wprost, VDI daje użytkownikom elastyczną możliwość pracy z każdego miejsca i z dowolnego sprzętu z dostępem do sieci. System operacyjny, dane i aplikacje stanowią własność umieszczoną w infrastrukturze firmy, u zewnętrznego dostawcy lub innym wyznaczonym dla niej miejscu np. w chmurze prywatnej lub publicznej, czy też w środowisku hybrydowym. Zasoby pozostają w pełni zwirtualizowane, a użytkownik końcowy wykorzystując dowolny sprzęt IT, być może nawet smartfon, może w pełni z tych zasobów korzystać. To tzw. wirtualizacja pulpitu.

Jarosław Cichoszewski, presales consultant Fujitsu Polska

Po więcej informacji zapraszamy na nasze Webinarium.

Do zobaczenia!

Rejestracja na webinar:http://digitaled.pl/warsztaty-z-fujitsu/

 

© Copyright - Digitaled.pl