REGULAMIN WEBINARÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ DIGITALED SP. Z O.O. 

 Niniejszy Regulamin Webinarów („Regulamin”) stanowi integralną część wszystkich umów na korzystanie z produktów elektronicznych Digitaled Sp. z o.o. zawartych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z wybranego Webinaru, a Digitaled sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Słowackiego 35/7, 

Webinar – szkolenie internetowe przeprowadzane przez Digitaled dla Uczestników, wskazanych przez Użytkownika w celu pogłębienia ich wiedzy o wybranych produktach informatycznych oferowanych przez firmę Digitaled Sp. z o.o.

1. Digitaled dokłada najwyższej staranności aby Webinary prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru. 

2.Liczba Uczestników jednego Webinaru ograniczona jest do 100 osób, Digitaled ma prawo odmówić uczestnictwa większej liczby Uczestników. 

3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinaru oraz nie mogą go rozpowszechniać bez zgody Digitaled Sp. z o.o. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Digitaled może zablokować dostęp do Webinaru. 

4. Webinar jest organizowany i dedykowany wyłącznie dla uczestników pracujących w działach IT lub będącymi osobami zatrudnionymi na stanowisku informatyka, dotyczy to również benefitów z webinarów, nagród z konkursów i losowania nagrody głównej. 

5. Pytania zadawane podczas Webinaru mogą być upubliczniane przez Digitaled Sp. z o.o. w celach edukacyjnych, na stronie www.digitaled.pl,  w sposób który całkowicie uniemożliwi identyfikację uczestników, którzy je zadali. 

6. Uczestnicy rejestrują się na Webinar wypełniając formularz rejestracyjny.

7. Uczestnicy mogą mieć również dostęp do nagrania z Webinaru, w którym brali udział. W celu otrzymania nagrania zainteresowaniu uczestnicy proszeni są o napisanie wiadomości mailowej z prośbą na adres webinar@digitaled.pl. 

8. Konkurs pod koniec każdego webinaru jest organizowany na platformie Quizizz. Osoby, która zajmą od 1 do 3 miejsca w konkursie proszone są o kontakt mailowy pod adresem webinar@digitaled.pl w celu przekazania danych teleadresowych do wysyłki upominku.

9. Obecność na minimum 10 webinarach w edycji wiosennej nagradzana jest prezentem  za systematyczność – przenośny głośnik JBL lub Voucher do katalogmarzeń.pl o wartości 300 zł.

10. W celu odebrania nagrody za systematyczność zalecane jest aby adres mail na platformie Teams był zbieżny do danych przy rejestracji. Np. Imię + dwie pierwsze litery nazwiska.

W przypadku, gdy uczestnik zalogował się na dane nie dające się zidentyfikować proszony jest o napisanie wiadomości mailowej na adres webinar@digitaled.pl podając nick Teams aby potwierdzić obecność.

11. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub wydłużenia cyklu webinarów.

 

© Copyright - Digitaled.pl