REGULAMIN WEBINARÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ DIGITALED SP. Z O.O.

 Niniejszy Regulamin Webinarów („Regulamin”) stanowi integralną część wszystkich umów na korzystanie z produktów elektronicznych Digitaled Sp. z o.o. zawartych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z wybranego Webinaru, a Digitaled sp. z o.o., z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wita Stwosza 9a/3 

Webinar – szkolenie internetowe przeprowadzane przez Digitaled dla Uczestników, wskazanych przez Użytkownika w celu pogłębienia ich wiedzy o wybranych produktach informatycznych oferowanych przez firmę Digitaled Sp. z o.o.

1. Digitaled dokłada najwyższej staranności aby Webinary prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru.

2.Liczba Uczestników jednego Webinaru ograniczona jest do 100 osób, Digitaled ma prawo odmówić uczestnictwa większej liczby Uczestników.

3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinaru oraz nie mogą go rozpowszechniać bez zgody Digitaled Sp. z o.o. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Digitaled może zablokować dostęp do Webinaru.

4. Webinar jest organizowany i dedykowany wyłącznie dla uczestników pracujących w działach IT lub będącymi osobami zatrudnionymi na stanowisku informatyka, dotyczy to również benefitów z webinarów, nagród z konkursów i losowania nagrody głównej.

5. Pytania zadawane podczas Webinaru mogą być upubliczniane przez Digitaled Sp. z o.o. w celach edukacyjnych, na stronie www.digitaled.pl,  w sposób który całkowicie uniemożliwi identyfikację uczestników, którzy je zadali.

6. Uczestnicy rejestrują się na Webinar wypełniając formularz rejestracyjny.

7. Uczestnicy mogą mieć również dostęp do nagrania z Webinaru, w którym brali udział. W celu otrzymania nagrania zainteresowaniu uczestnicy proszeni są o napisanie wiadomości mailowej z prośbą na adres webinar@digitaled.pl.

8. Konkurs pod koniec każdego webinaru jest organizowany na platformie Quizizz. Osoba, która zajmie 1 miejsce w konkursie proszona jest o kontakt mailowy pod adresem webinar@digitaled.pl w celu przekazania danych teleadresowych do wysyłki upominku.

 

© Copyright - Digitaled.pl