Zasilanie awaryjne

Zasilacz awaryjny (tzw. UPS) to urządzenie zapewniające nieprzerwaną dostawę energii do urządzenia, nawet gdy dojdzie do zaniku napięcia w sieci lub pojawią się jego duże wahania. Jest to niezwykle ważne podczas prawidłowej pracy urządzeń sterujących i wykonawczych. Przy braku energii elektrycznej w budynku nie pracują instalacje alarmowe, monitoringu, ogrzewania, oświetlenia itp. Szczególną uwagę zwraca się na ciągłość pracy serwerów i komputerów, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych.

 

© Copyright - Digitaled.pl