Systemy nagłośnienia

Systemem nagłośnienia nazywamy zespół połączonych ze sobą urządzeń, mający na celu zwiększenie poziomu natężenia (głośności) dźwięku w zamkniętym pomieszczeniu lub na duże odległości w otwartej przestrzeni. Oprócz oczywistego użycia systemów nagłośnienia na koncertach i imprezach plenerowych lub w kinach, znajdują one zastosowanie w centrach handlowych, salach konferencyjnych, aulach wykładowych czy chociażby szkolnym radiowęźle albo kinie domowym. Odpowiednio dobrane i zamontowane systemy nagłośnieniowe znacząco podnoszą jakość emitowanego dźwięku oraz eliminują zakłócenia w jego odbiorze (m.in. zjawisko pogłosu).

 

© Copyright - Digitaled.pl